Bcúa dídx ni cutɨ lii rɨ́ stu

Lo correo ni bɨcuáyuu rɨ́ guɨdxin clave ni gac cutɨ lii stu